Luadh Le Mire | Live Luadh (waulking songs) Performance

Seinnidh sinn òrain-luaidh is mìnichidh sinn mun deidhinn. Bhiodh luadh air a dhèanamh le boireannaich, mar bu thrice, gus clò a neartachadh, agus dh’fhàs an obair mhòr seo na b' fhasa le òrain. Am measg nan Albannach a chaidh a Chanada, bhiodh fireannaich ga dhèanamh cuideachd. We will perform and explain about waulking songs, Orain […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here