Seinn Gàidhlig ann an Lodainn an Iar // Singing in West Lothian

Howden Park Centre, Livingston

Seinn Gàidhlig ann an Lodainn an Iar! Bidh sinn a’ ruith 2 bhùth-obrach gus daoine a thoirt cruinncòmhla airson òrain Ghàidhlig ionnsachadh ann an suidheachadh taiceil agus neo-fhoirmeil. Sa chiad bhùth-obrach bidh cothrom agaibh tàlaidhean ionnsachadh airsonleanabh (no thu-fhèin!) a sheatlaigeadh agus san dàrna bhùth-obrach seinnidh sinn òrain luaidh le chèile. An dòchas ur faicinn […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here