Cròileagan Air Chuairt

Tollcross Community Centre 117 Fountainbridge, Edinburgh

Thigeabh le Cròileagan Dhùn Èideann, buidheann Gàidhlig dha pàrantan agus pàistean, air turas bàta sios Canàl an Aonaidh bho Chidhe Dhun Èideann gu Pàirc MacEanraig airson sealg-nàdair, òrain agus àm a bhi a’ cluich anns a’ phàirc. A’ coinneachadh aig Ionad-Coimhearsnachd Crois Na Cìse aig 10m // Join Cròileagan Dhùn Èideann, Gaelic Parent & Toddler […]

Free
Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here