Learn a Gaelic Song Workshop | Ionnsaich Òran Gàidhlig air loidhne

Ionnsaich Òran Gàidhlig. Bùth-obrach Sùim. Bidh faclan, eadar-theagachadh, faclan fuaimneachail is clàraidhean MP3 ri làimh. Cha leig thu leas a bhith fileanta sa Ghàidhlig. Tha Linn air bùithtean-obrach òrain Ghàidhlig a stiùireadh air loidhne bho Ameireagaidh gu Èirinn, Alba, Sasainn, an Fhraing is Astràilia, is tha ise fosgailte ri molaidhean. Learn a Scottish Gaelic Song. […]

Free