Cèilidh Teaghlaich/Family Ceilidh

The Rockfield Centre Oban, Argyll

Cèilidh coimhearsnachd air Didòmhnaich 25mh An Gearran bho 1f gu 3f aig Ionad Achadh na Creige san Òban. Cothrom airson cruinneachadh neo-fhoirmeil Coimhearsnachd na Gàidhlig a thoirt còmhla agus craic eadar-ghinealach. ‘S e deagh chothrom a bhith a’ comharrachadh 25 bliadhna de FMG san Òban. Le òrain is ceòl bho clann is inbhich bhon choimhearsnachd […]

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here