Calendar of Events

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

S Sun

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

17 events,

Aithris dàn còmhla ri Leabharlann Bàrdachd na h-Alba! | Recite a poem with the Scottish Poetry Library!

Gaelic-language Meme Competition

Seachdain na Gàidhlig aig Bun-sgoil an Iar / World Gaelic Week at West Primary School

The Two Thistle’s / An Dà Cluarain

Teaghlach is Caraidean

Siorrachd Dhùn Breatainn an Iar: Cèilidhean Beaga – Sgoiltean-Àraich agus Bun-sgoiltean GLPS

Craic agus an Clo Mhor

Faisg ‘s Farsaing

Partick Thistle – Seachdain na Gàidhlig

-

Capital Gaelic – A’ tighinn còmhla! /coming together! Madainn Chofaidh

-

Gaelic language development and education: a state-of-the-art update

18 events,

Faisg ‘s Farsaing

-

Bookbug Gàidhlig | Gaelic Bookbug

-

Seachdain na Gàidhlig 2023 @ Grinneabhat

15 events,

Faisg ‘s Farsaing

-

Capital Gaelic – A’ tighinn còmhla! /coming together! Magic Carpet: Gaelic Special

-

Prògram Rèidio le Òrain Gàidhlig // Songs from the Gaelic World Special Broadcast

25 events,

Faisg ‘s Farsaing

-

Bùth-obrach Iris Ghàidhlig | Gaelic Zine Workshop

-

Capital Gaelic – A’ tighinn còmhla! /coming together! Tachartas tràth-bhliadhnaichean

-

Farpais nan Gàidheal

27 events,

Faisg ‘s Farsaing

-

Gaelic Plans in Moray

-

Ceòl, Cafaidh is Cabadaich

-

Cròileagan a-miugh | Outdoor Cròileagan

43 events,

Lochaber Beò! – Pop-Up Gàidhealtachd & Gaelic Showcase, Fort William

Fèis Farr 2023

Gaelic in the City- A walking tour with Invisible (Edinburgh)

Lochaber Beò! – Pop-Up Gàidhealtachd & Gaelic Showcase, Fort William

-

COMING TOGETHER: A family Ceilidh

-

GLASCHU: Coinneamh mhòr sa Ghearran! (GLASGOW: Big February Meetup!)

-

The Big World Gaelic Week Ceilidh: Mull

18 events,

-

Lairg Gaelic Gathering

-

Gaelic in the City – A Walking Tour | Gàidhlig sa Bhaile Mhòr – Turas Coiseachd

-

Soup-er Sunday with Gaelic Community Ceilidh

2 events,

1 event,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,