Rachel Newton Gaelic music commission

Singer and harpist Rachel Newton shares 'work in progress' musical excerpts and discusses the inspiration behind her upcoming Gaelic music composition, commissioned by National Galleries of Scotland. Bidh an seinneadair […]

Free

Come and Learn a Gaelic Song

Gaelic Song Taster with Sian and Cumbernauld Gaelic Choir You are invited to attend a night of beautiful voices and singing.  This is an opportunity to hear Gaelic music in […]

FREE

Faisg ‘s Farsaing

It is planned to hold a variety of events during World Gaelic Week at our new building Cnoc Soilleir in Daliburgh, South Uist. These will be held over the full […]

Free

Bookbug Gàidhlig | Gaelic Bookbug

Òrain is rannan spòrsail airson clann aois còig agus nas òige agus am pàrantan agus an luchd-cùraim. Thigibh còmhla rinn airson Bookbug aig Leabharlann Rathad MhicDhòmhnaill. Roinnidh sinn òrain, rannan, […]

Seachdain na Gàidhlig 2023 @ Grinneabhat

Fàilte gu Seachdain na  Gàidhlig 2023 ann an Grinneabhat, Bràdhagair, Eilean Leòdhas. Chan eil an clàr tachartasan deiseil fhathast ach gu cinnteach thèid Clasaichean SpeakGaelic a’ chumail air Dimàirt 21 […]

Seinn aig Talla Bhreacais

Seinn Aig Talla Bhreacais will give people the opportunity to attend singing workshops at Talla Bhreacais (An t-Eilean Sgitheanach) during Seachdain na Gàidhlig. The singing workshops will be led by […]

Moray’s Gaelic History

Iain Mac an Tàilleir will talk to us on-line about the persistence of Gaelic in what is now the Moray Council area into the 20th century. (Iain trained in Celtic […]

o