EVENTS

Daily Focus

Monday 21st March – Spotlight on Family & Community

Tuesday 22nd March – Spotlight on Government and other public bodies

Wednesday 23rd March – Focus on Gaelic as an economic asset

Thursday 24th March – Focus on Education (formal and informal sectors)

Friday 25th March – Focus on Arts, Culture & Heritage

Saturday 26th March & Sunday 27th March – Use it, or lose it!

ADD YOUR EVENT

If you’d like to add your event to the Seachdain na Gàidhlig programme, click the button below and fill in your information. Once approved by moderators, it will appear in our listings.

Add Event!

Loading Events

EVENTS

Daily Focus

Monday 21st March – Spotlight on Family & Community

Tuesday 22nd March – Spotlight on Government and other public bodies

Wednesday 23rd March – Focus on Gaelic as an economic asset

Thursday 24th March – Focus on Education (formal and informal sectors)

Friday 25th March – Focus on Arts, Culture & Heritage

Saturday 26th March & Sunday 27th March – Use it, or lose it!

ADD YOUR EVENT

If you’d like to add your event to the Seachdain na Gàidhlig programme, click the button below and fill in your information. Once approved by moderators, it will appear in our listings.

Add Event!

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Tac an Teine

26 March, 5:00 pm - 6:00 pm

- an-asgaidh / free

Seisean seinn air-loidhne sa Ghàidhlig le Fèisean nan Gàidheal | An online Gaelic song session from Fèisean nan Gàidheal
About this event
Tha sinn uamhasach toilichte an seisean seinn ‘Tac an Teine’ a thoirt thugaibh beò air-loidhne mar phàirt de Seachdain na Gàidhlig!

Thèid an seisean a’ stiùireadh le Manaidsear Leasachaidh Fèisean nan Gàidheal, Calum Ailig Macmhaoilein. Thèid Zoom a chleachadh airson an seisean a’ lìbhrigeadh ‘s gheibhear fiosrachadh mun seo nuair a chlaras sibh.

Tha fàilte bhlath romhaibh uile! Chithear taghadh dha na h-orain a bhios sinn a’ seinn air eventbrite – ach bidh cothrom ann òrain eile a sheinn cuideachd!

____________________________________________________________________________________

Fèisean nan Gàidheal are delighted to bring our Gaelic song session ‘Tac an Teine’ online as part of Seachdain na Gàidhlig!

The song session will be led by Fèisean nan Gàidheal’s Development Manager, Calum Alex Macmillan. We use Zoom to deliver the song session and you will recieve details of how to take part once you register.

There is a warm welcome to all! You can see a selection of the songs we might sing on our eventbrite – with plenty opportunity to sing more!

Details

Date:
26 March
Time:
5:00 pm - 6:00 pm
Cost:
an-asgaidh / free
Website:
https://www.eventbrite.co.uk/e/tac-an-teine-air-loidhne-mar-phairt-de-seachdain-na-gaidhlig-tickets-265128003997

Organizer

Fèisean nan Gàidheal
Email:
laura@feisean.scot
View Organizer Website

Venue

online
Scotland + Google Map

Details

Date:
26 March
Time:
5:00 pm - 6:00 pm
Cost:
an-asgaidh / free
Website:
https://www.eventbrite.co.uk/e/tac-an-teine-air-loidhne-mar-phairt-de-seachdain-na-gaidhlig-tickets-265128003997

Organizer

Fèisean nan Gàidheal
Email:
laura@feisean.scot
View Organizer Website

Venue

online
Scotland + Google Map