Cuir a-steach do thachartas

Ma tha sibh airson ur tachartas a chur ri prògram Seachdain na Gàidhlig, feuch gun cuir sibh post-d thugainn air admin@seachdainnagaidhlig.scot leis an fhiosrachadh a leanas:

  • Ainm an Tachartais
  • Fiosrachadh mun tachartais
  • Latha agus uair tòiseachaidh
  • Latha agus uair crìochnachaidh
  • Làrach
  • Baile
  • Cò bhios ga ruith
  • Làrach-lìn / Meadhanan Sòisealta
  • Cosgais
  • Dealbh airson margaideachd (ma tha seo agaibh)

Nochdaidh ur tachartas an-dèidh dhuinn sùil a thoirt air. Cho fad ‘s as urrainn dhuibh, dèanaibh cinnteach gum bi am fiosrachadh sa Ghàidhlig agus sa Bheurla.

Cuir taic ri Seachdain na Gàidhlig // Support Seachdain na Gàidhlig Thoir tìodhlac an seo // Donate Here