Cothrom Obrach – Rianadair Seachdain na Gàidhlig

Cothrom air leth a bhith nad phàirt de Sheachdain na Gàidhlig. Ceann-latha – Dihaoine 10mh den Dùbhlachd.